Ziyaretçi Aydınlatma Metni

ZİYARETÇİLER İÇİN
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
HABER NNC kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

İşbu dokümanda yapılacak aydınlatma, Şirketimiz bünyesindeki "Bilgi Güvenliği ve İnternet Sitesi İşlemleri" faaliyetleri için "Ziyaretçi" kişi grubuna yapılmaktadır.

A. Veri Sorumlusunun kimliği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak HABER NNC (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.